ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ

 

je název území používaný k označení výrobků pocházejících z tohoto území, jestliže tyto výrobky mají specifickou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takových výrobků probíhá ve vymezeném území. 


Podle Nařízení Rady (EU) č. 510/2006 z 20.3.2006 žádosti o registraci označení původu a zeměpisná označení zemědělských produktů a potravin, po projednání přihlášky národním úřadem pro ochranu průmyslového vlastnictví, schvaluje a registruje Komise EU pro zemědělství a rozvoj venkova.