O NÁS

 

Zakladatelé kanceláře     

 

Mgr. Alžběta JURTÍKOVÁ       

Patentový zástupce

Evropský zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory

 

Absolventka přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, specializace biochemie. Po ukončení studia od roku 1994 pracovala v oblasti klinického výzkumu, nejprve jako výzkumný pracovník Výzkumného ústavu zdraví dítěte na oddělení imunogenetiky, poté v genetické laboratoři Centra kardiologie a transplantační chirurgie v Brně. 

V roce 1999 se pak ve skupině pro vaskulární biologii transplantační laboratoře Haartmanova Institutu Univerzity v Helsinkách účastnila výzkumného projektu studia faktorů transplantačního vaskulárního onemocnění vedoucího k posttransplantační chronické rejekci.

V letech 2000-2003 se věnovala oblasti marketingu v souvislosti s laboratorními diagnostickými metodami na úseku diagnostiky PLIVA-Lachema a.s. jako teritoriální manažer zahraničního obchodu.

Od roku 2004 se zabývá ochranou průmyslového vlastnictví. Získávala praxi jako asistent patentového zástupce, v roce 2007 absolvovala Institut průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Od roku 2008 vykonává činnost patentového zástupce pro celý rozsah průmyslového vlastnictví a evropského zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory (EUIPO Alicante).  

V letech 2011-2018 působila též jako interní patentový zástupce na Oddělení transferu technologií Vysokého učení technického v Brně.

 

Členství v profesních organizacích:

  • Komora patentových zástupců ČR
  • Sdružení pro ochranné známky EU (ECTA)
  • Evropská biotechnologická federace (EFB)
  • Americká asociace překladatelů (ATA)


Jazyky – angličtina, němčina

  

Doc. Ing. Mihnea GHEORGHIU, CSc.                                 

Konzultant

 

Absolvent fakulty chemicko-technologické Slovenské technické univerzity v Bratislavě, specializace makromolekulární sloučeniny. Po ukončení studia v r. 1963 započal odbornou kariéru jako vedoucí technologie a vývoje ve společnosti CHEMOPLAST Brno a v r. 1967 se stal vědeckým pracovníkem, vedoucí výzkumného týmu projektu Nízkotlaký polyethylenen. Po absolvování postgraduálního studia a v r. 1975 se stal kandidátem věd v oboru makromolekulární chemie (CSc.).

Od roku 1991 se zabýval ochranou průmyslového vlastnictví. V roce 1993 absolvoval Institut průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V letech 1993-1999 pracoval jako vedoucí Odboru průmyslového vlastnictví a informací ve společnosti LACHEMA a.s Brno. V letech 2000-2002 vyučoval na fakultě chemické VUT v Brně chemickou informatiku. Od roku 2003 vyučoval na fakultě technologické UTB ve Zlíně. V roce 2005 se habilitoval docentem pro obor technologie makromolekulárních látek.

Od roku 2000 vykonával praxi patentového zástupce, evropského patenového zástupce (EPO) a evropského zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory (EUIPO Alicante). V r. 2002 se stal členem Institutu patentových zástupců před Evropským patentovým úřadem (EIPI). Doc. Ing. Mihnea GHEORGHIU, CSc. byl zakládajícím členem České licenční společnosti. Tato společnost se v roce 1996 pod názvem Licensing Executives Society Czech Republic stala členem mezinárodní společnosti LESI. V letech 1999-2000 byl prezidentem národní skupiny LES ČR.

Je autorem a spoluautorem 30 patentů a vědeckých publikací.

Jazyky: němčina, angličtina, ruština a rumunština.