REŠERŠE

 

Podmínkou úspěšné přihlášky průmyslového vlastnictví je, aby předmět ochrany byl nový, tj. dříve nepublikovaný, v případě ochranné známky aby nebyla shodná nebo podobná či zaměnitelná s jinou ochrannou známkou. Rešerše je cestou, jak toto zjistit a vyvarovat se podáni přihlášky průmyslového vlastnictví, pro které nelze ziskat ochranu. 


Rešerše provádíme na požadavek klienta v oficiálních národních nebo mezinárodních databázích průmyslového vlastnictví, zejména na ÚPV, Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) Aficante, v databáziíh Evropského patentového úřadu (EPO) Mnihov, Světového institutu duševního vlastnictví (WIPO) Ženeva a v mezinárodním databázovém centru SPN Karlsruhe. 


Rešerší lze ověřit i průmyslově-právní čistotu nového výrobku a vyhnout se tak nechtěnému porušování cizích práv. 


Bližší informace můžeme podat na základě Vašeho dotazu.