SPORY O PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

 

Ke sporům o průmyslové vlastnictví dochází v důsledku jeho neoprávněného využití třetí stranou tím, že se např. k výrobě výrobku, ať už vědomě nebo nevědomě, využívá řešení, které je chráněno ochranným dokumentem. K porušení práv majitele průmyslového vlastnictví dochází neoprávněným užitím chráněného technického řešení nebo ochranné známky. Takové spory se řeší soudní cestou. Neúmyslnému využití cizích práv se lze vyhnout provedením rešerše, kterou lze zjistit zda zamýšlené technické řešení nebo označení již není chráněno. 


Jinou příčinou sporu může být, že se jedna ze stran domnívá, že ochrana průmyslového vlastnictví poskytnutá protistraně byla udělená neoprávněně. Tento druh sporů řeší patentové úřady na základě návrhu.