CO JE TO PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

 

Tvoří část duševního vlastnictví, které je speciálním druhem vlastnictví. Jeho hodnota není dána hodnotou hmoty, ale hodnotou informace. Hodnota hmoty (např. cena CD nosiče) je proti ní zcela zanedbatelná…

 

Průmyslové vlastnictví zahrnuje

  • technická řešení chráněná formou patentů, užitných vzorů
  • ochranu vnějšího vzhledu výrobku formou průmyslových vzorů
  • označení chráněná formou ochranných známek, případně označení původu či zeměpisných označení.

 

Ochrana všech předmětů průmyslového vlastnictví se vztahuje vždy jen na dané území, pro které je ochranný dokument udělen.

 

Priorita

Podáním přihlášky na ochranu průmyslového vlastnictví vzniká přihlašovateli právo přednosti před pozdějšími přihlašovateli (prioritní datum).

 

Více informací k jednotlivým způsobům ochrany naleznete na stránce

Komory patentových zástupců ČR:       www.patzastupci.cz

nebo

Úřadu průmyslového vlastnictví:            www.upv.cz

 

Pokud potřebujete bližší informace, navštivte naši kancelář, rádi Vám odpovíme další dotazy.