SLUŽBY

 

Naše kancelář se zabývá ochranou vynálezů, technických řešení, designu a práv na označení.

Služby související s ochranou práv duševního vlastnictví zahrnují:

 • zpracování přihlášek vynálezů a užitných vzorů
 • přihlašování vynálezů (patenty), technických řešení (užitné vzory), designu (průmyslové vzory) a ochranných známek (slovní, grafické nebo obrazové označení, logo) v České republice i v zahraničí
 • sledování ochranných známek v rejstřících úřadů průmyslového vlastnictví z důvodů možného porušování práv
 • zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze (ÚPV) v celém rozsahu průmyslových práv, před Evropským patentovým úřadem (EPO) u přihlášek evropských patentů, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
  u přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů s platností pro EU, Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) a při styku se zahraničními patentovými kancelářemi
 • ochranu práv na označení původu a zeměpisných označení
 • návrhy licenčních smluv a vyřízení jejich zápisu do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví
 • rešerše v databázích Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), Evropského patentového úřadu (EPO), Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Úřadu Světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO) na stav techniky a právní stav vynálezů, známkové rešerše a rešerše průmyslových a užitných vzorů.
 • vyřízení změn v rejstříkových údajích úřadů na ochranu práv duševního vlastnictví (převody práv, změny obchodního označení, adresy apod.)
 • vyřízení prodloužení platnosti práv a sledování lhůt s tím spojených
 • zastupování ve sporných řízeních, vypracování odborných posudků
 • konzultace a odbornou pomoc při prosazování práv duševního vlastnictví
 • překlady odborných textů v oblasti přírodních věd (chemie, biochemie, genetika, farmakologie apod.)

           kontakt: jurtikova@inproches.eu