UŽITNÝ VZOR

 

Je určen pro levnou a rychlou ochranu technických řešení

(konstrukce, el. zapojení, složení chemických přípravků), které jsou nové, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti (nevyžaduje se vynálezecký krok), a jsou průmyslově využitelné.

Z možnosti ochrany užitným vzorem jsou vyloučeny všechny způsoby výroby. Základní období platnosti je 4 roky, může však být 2x prodloužena vždy o 3 roky, celková platnost je tedy maximálně 10 let. Ochranu užitným vzorem je možné zajistit i v zahraničí, ovšem nikoli ve všech státech světa (aktuální informace v kanceláři).

Prioritu řešení (Přednost podle data podání přihlášky) je možné u zahraniční přihlášky uplatnit do 12 měsíců od data podání prioritní přihlášky.