OZNAČENÍ PŮVODU 


je název oblasti, určitého území, používaný k označení výrobků nebo služeb pocházejících z tohoto území, jestliže jejich kvalita nebo vlastnosti jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takových výrobků probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení výrobků pocházejících z vymezeného území. 


Podle Nařízení Rady (EU) č. 510/2006 z 20.3.2006 žádosti o registraci označení původu a zeměpisná označení zemědělských produktů a potravin, po projednání přihlášky národním úřadem pro ochranu průmyslového vlastnictví, schvaluje a registruje Komise EU pro zemědělství a rozvoj venkova.