PRŮMYSLOVÝ VZOR

 

Průmyslový vzor je určen pro ochranu vnějšího vzhledu výrobků (designu), který je nový a má individuální povahu. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let ode dne podání přihlášky průmyslového vzoru a může být opakovaně prodloužena na dobu 5 let až na celkovou dobu 25 let. Zahraniční ochranu lze zajistit zahraničním ochranným dokumentem. 


Ochranu v EU lze zajistit průmyslovým vzorem Společenstvi, o jehož zápis se žádá přihláškou u Úřadu Evropské unie pro dušeni vlastnictví v Alicante, Španělsko.

Průmyslový vzor lze chránit i v jiných zemích světa mezinárodnim zápisem podle Haagské dohody u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Źenevě na základě jedné přihlášky.

Prioritu průmyslového vzoru (přednost podle data podání přihlášky) lze v zahraniční přihlášce uplatnit do 6 měsíců od podání prioritní přihlášky.